Slachtofferzaken

Slachtofferzaken

De Vries Van Spanje advocaten is gespecialiseerd in de bijstand aan nabestaanden en slachtoffers van ernstige strafbare feiten. Wij voldoen daarbij aan de hoge eisen die de Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand hieraan stelt. De Vries Van Spanje staat slachtoffers bij in de meest brede zin van het woord; bij het verkrijgen van schadevergoeding, het uitoefenen van spreekrecht en het verkrijgen van informatie van verschillende instanties zoals het Openbaar Ministerie. Wanneer het OM besluit om niet tot vervolging over te gaan nadat u aangifte heeft gedaan, kunnen wij een beklagprocedure voor u starten bij het gerechtshof (artikel 12 Sv procedure).

Civiel recht

De Vries Van Spanje advocaten heeft uitgebreide ervaring in het civiele recht. Wij behandelen per jaar een groot aantal zaken op het gebied van koop, verkoop, geschillen omtrent algemene voorwaarden, wanprestatie of …

Media- en entertainmentrecht

De Vries Van Spanje advocaten is gespecialiseerd in media- en entertainmentrecht en kan u bij onrechtmatige publicaties van dienst zijn. Daarbij staan wij niet alleen privépersonen bij, maar ook mediabedrijven en auteursrechthebbenden.

Strafrecht

De Vries Van Spanje advocaten is gespecialiseerd in strafrecht. Wij behandelen grote (internationale) strafzaken, maar staan ook verdachten bij in kleinere zaken. Vanuit ons kantoor in Amsterdam verdedigen wij verdachten in het hele land.

Privacyrecht

De persoonlijke levenssfeer in goed Nederlands. In het digitale tijdperk hebben we daar meer dan ooit mee te maken. Hoe bescherm je je eigen privacy en hoe respecteer je die van een ander? Iedereen kent wel – pijnlijke – voorbeelden van familieleden, vrienden …

Bestuurs(straf)recht

De Vries Van Spanje advocaten is gespecialiseerd in het bestuurs(straf)recht. In een bestuurs(straf)recht zaak bent u geen verdachte van het plegen van een strafbaar feit. Toch kan een dergelijke zaak grote gevolgen voor u hebben.