Media- en entertainmentrecht

Media- en entertainmentrecht

De Vries Van Spanje advocaten is gespecialiseerd in media- en entertainmentrecht en kan u bij onrechtmatige publicaties van dienst zijn. Daarbij staan wij niet alleen privépersonen bij, maar ook mediabedrijven en auteursrechthebbenden.

Wordt er op ongewenste wijze inbreuk gemaakt op uw portretrecht of privacy? Wordt uw auteursrecht geschonden of een ander intellectueel eigendomsrecht? Of wordt u juist beschuldigd van deze inbreuk?

De Vries Van Spanje advocaten heeft ervaring op het gebied van onrechtmatige publicaties en kan u dan bij uitstek helpen om de publicatie verwijderd te krijgen, om een schadevergoeding te verkrijgen of om juist adequaat verweer te voeren tegen deze beschuldigingen.

Civiel recht

De Vries Van Spanje advocaten heeft uitgebreide ervaring in het civiele recht. Wij behandelen per jaar een groot aantal zaken op het gebied van koop, verkoop, geschillen omtrent algemene voorwaarden, wanprestatie of …

Slachtofferzaken

De Vries Van Spanje advocaten is gespecialiseerd in de bijstand aan nabestaanden en slachtoffers van ernstige strafbare feiten. Wij voldoen daarbij aan de hoge eisen die de Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand hieraan stelt.

Strafrecht

De Vries Van Spanje advocaten is gespecialiseerd in strafrecht. Wij behandelen grote (internationale) strafzaken, maar staan ook verdachten bij in kleinere zaken. Vanuit ons kantoor in Amsterdam verdedigen wij verdachten in het hele land.

Privacyrecht

De persoonlijke levenssfeer in goed Nederlands. In het digitale tijdperk hebben we daar meer dan ooit mee te maken. Hoe bescherm je je eigen privacy en hoe respecteer je die van een ander? Iedereen kent wel – pijnlijke – voorbeelden van familieleden, vrienden …

Bestuurs(straf)recht

De Vries Van Spanje advocaten is gespecialiseerd in het bestuurs(straf)recht. In een bestuurs(straf)recht zaak bent u geen verdachte van het plegen van een strafbaar feit. Toch kan een dergelijke zaak grote gevolgen voor u hebben.